โครงการจัดอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์


 
ลำดับ หลักสูตร รอบเรียน จำนวนชั่วโมง เปิดรับ(จำนวน) จำนวนนักเรียนที่อบรม สมัครเรียน
1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นที่ 6) วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 105 คน ปิดรับสมัคร
2 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นที่ 7) วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 32 คน ปิดรับสมัคร

 


( อบรมเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เท่านั้น)
( หมายเหตุ เมื่อสมัครอบรมเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม บน Menubar)


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 042-811072

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเปิดอบรมอีกครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม และช่วงเดือนมีนาคม 2561