โครงการจัดอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์


 
ลำดับ หลักสูตร รอบเรียน จำนวนชั่วโมง เปิดรับ(จำนวน) จำนวนนักเรียนที่อบรม สมัครเรียน
1 อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (Exit-Exam)(รุ่นที่ 1) วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
2 อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (Exit-Exam)(รุ่นที่ 2) วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว
3 อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 (Exit-Exam)(รุ่นที่ 3) วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. 6 ชั่วโมง/วัน 120 คน 120 คน จำนวนเต็มแล้ว

 


( อบรมเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เท่านั้น)
( หมายเหตุ เมื่อสมัครอบรมเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม บน Menubar)


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 042-811072

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเปิดอบรมอีกครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม และช่วงเดือนมีนาคม 2561